21 Σεπτεμβρίου 2017

Πώς θα ξεχωρίσω…

b3

Ερρίπης Κωνσταντίνος

 

Τον σώφρονα

από τον εμπαθή, 

Τον συνετό

από τον ανόητο, 

Τον πολιτισμένο

από τον απολίτιστο...

 

Ερρίπης Κωνσταντίνος

Τ ο ν   σ ώ φ ρ ο ν α   α π ό   τ ο ν   ε μ π α θ ή
Ο πρώτος, όταν διασχίζεις τη λεωφόρο, πατάει φρένο
Ο δεύτερος γκάζι!

 

Τ ο ν   σ υ ν ε τ ό   α π ό   τ ο ν   α ν ό η τ ο
Ο πρώτος, όταν τηλεφωνεί στο δρόμο με το κινητό του, μιλάει σιγά και κοιτάζει κάτω.
Ο δεύτερος μιλάει δυνατά, χειρονομεί και σε κοιτάζει στα μάτια.

 

Τ ο ν   π ο λ ι τ ι σ μ έ ν ο   α π ό   τ ο ν   α π ο λ ί τ ι σ τ ο
Ο πρώτος, εάν τον πάρουν στο τηλέφωνο την ώρα που ταξιδεύει με το τραίνο, θα πει σιγανά τις απαραίτητες κουβέντες και θα το κλείσει.
Ο δεύτερος θα μιλήσει σαν να βρίσκεται μόνος στο βαγόνι, δεν θα βιασθεί να κλείσει το τηλέφωνο, αλλά και όταν το κλείσει, τότε θα πάρει  …καπάκι άλλα δύο απανωτά.

 

Τ ο ν   η θ ι κ ό   α π ό   τ ο ν   α ν ή θ ι κ ο
Ο πρώτος, ευπρεπώς ενδεδυμένος, κοιτάζει με απορία την άλλη που τον προσπερνά στο πεζοδρόμιο, σχεδόν γυμνή από τη μέση και κάτω.
Η δεύτερη, αν και προκλητικότατη, τον επιτιμά με το βλέμμα της …ως ηδονοβλεψία.

 

Τ ο ν   ε υ γ ε ν ή   α π ό   τ ο ν   α ν ά γ ω γ ο
Ο πρώτος τρώει με την οικογένειά του σε ήσυχο παραθεριστικό ταβερνάνι.
Ο δεύτερος έχει αφήσει τα παιδιά του να τριγυρνούν παίζοντας επί ώρες στα γειτονικά τραπέζια χωρίς να τα επιπλήττει.

 

Τ ο ν   φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ό   α π ό   τ ο ν   κ ο μ π λ ε ξ ι κ ό
Ο πρώτος, και να διαπιστώσει κάτι αξιοπερίεργο στον φίλο, κάνει πως δεν το βλέπει.
Ο δεύτερος: «Πως άσπρισαν ρε φίλε τα μαλλιά σου;», αν και ο ίδιος φαλακρός!

 

Τ ο ν   σ υ ν ε π ή   α π ό   τ ο ν   α π ε ρ ί γ ρ α π τ ο
Ο πρώτος τον έχει καλέσει πέντε φορές στο σπίτι
Ο δεύτερος, κάθε φορά που θα συνανηθούν: «Πότε θα τα πούμε καμμιά φορά από κοντά;»

Πηγή

 

Related Articles

Η ώρα είναι...

Η προσευχή δεν είναι

μια λειτουργία μηχανική,

αλλά μια συνάντηση

με τον Θεό

μια συνομιλία μαζί του.

Το video της εβδομάδος

Λιτανεία Αγίου Λουκά

Συμφερούπολη 2016

Στιγμιότυπα από τη λιτανεία της Λάρνακος του Αγίου Λουκά του ιατρού, το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 στη Συμφερούπολη της Κριμαίας.

Φωτογραφία από τα παλιά

kolonakiΚολωνάκι 1930: Οδός Πλουτάρχου.