21 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Απόστολος της Κυριακής 11 Σεπτεμβρίου 2016

a1

Ἡ χάρις

τοῦ Κυρίου μας

Ἰησοῦ Χριστοῦ

νὰ εἶναι

μὲ τὸ πνεῦμά σας.

 

Περισσότερα...

Ο Απόστολος της Κυριακής 4 Σεπτεμβρίου 2016

a1Ἀδελφοί, ἐὰν δι’ ἄλλους

δὲν εἶμαι ἀπόστολος,

εἶμαι τοὐλάχιστον γιὰ σᾶς,

διότι σεῖς εἶσθε ἡ σφραγίδα

τῆς ἀποστολῆς μου ἐν Κυρίῳ.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑπεράσπισίς μου

πρὸς ἐκείνους ποὺ μὲ ἐπικρίνουν.

 

Περισσότερα...

Ο Απόστολος της Κυριακής 28 Αυγούστου 2016 - Η´ επιστολή

a6Στους εμπαιγμούς

απαντάμε με καλά λόγια,

στους διωγμούς

με υπομονή,

στις συκοφαντίες

με λόγια φιλικά. 

 

Περισσότερα...

Ο Απόστολος της Κυριακής 14 Αυγούστου 2016 - Η´ επιστολή

a4Σᾶς ζητῶ, στὸ ὄνομα

τοῦ Κυρίου μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ,

νὰ εἶστε ὅλοι σύμφωνοι μεταξύ σας

καὶ νὰ μὴν ὑπάρχουν

ἀνάμεσά σας διαιρέσεις,

ἀλλὰ νὰ εἶστε ἑνωμένοι,

μὲ μία σκέψη καὶ μὲ ἕνα φρόνημα.

 

Περισσότερα...

Ο Απόστολος της Κυριακής 7 Αυγούστου 2016 - Ζ´ επιστολή

a2Ὅσοι ἔχουμε δυνατὴ πίστη,

ὀφείλουμε νὰ ἀνεχόμαστε

τὶς ἀδυναμίες αὐτῶν

ποὺ ἔχουν ἀδύναμη πίστη,

καὶ νὰ μὴν κάνουμε

ὅ,τι ἀρέσει σ’ ἐμᾶς.

 

Περισσότερα...

Ο Απόστολος της Κυριακής 31 Ιουλίου 2016

a2Νὰ προσεύχεστε

γιὰ τὸ καλὸ

τῶν διωκτῶν σας,

νὰ ζητᾶτε

τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ

γι’ αὐτοὺς κι ὄχι

νὰ τοὺς καταριέστε.

 

Περισσότερα...

Ο Απόστολος της Κυριακής 24 Ιουλίου 2016

a2ποιος πιστεύει

μὲ τὴν καρδιά του

ὁδηγεῖται στὴ δικαίωση,

κι ὅποιος ὁμολογεῖ

μὲ τὸ στόμα

ὁδηγεῖται στὴ σωτηρία.

 

Περισσότερα...

Ο Απόστολος της Κυριακής 17 Ιουλίου 2016

a1Αἱρετικὸν ἄνθρωπον
μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν,
ἄφηνέ τον.
Νὰ γνωρίζεις ὅτι ἕνας τέτοιος
ἔχει διαστραφῆ,
ἁμαρτάνει καὶ ἔτσι καταδικάζει
ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτόν του.

 

Περισσότερα...

Ο Απόστολος της Κυριακής 10 Ιουλίου 2016

a5Ἐάν, ὅταν ἤμεθα ἐχθροί,

συμφιλιωθήκαμε μὲ τὸν Θεὸν

διὰ τοῦ θανάτου τοῦ Υἱοῦ του,

πολὺ περισσότερον,

ἀφοῦ συμφιλιωθήκαμε,

θὰ σωθοῦμε διὰ τῆς ζωῆς του.

 

Περισσότερα...

Ο Απόστολος της Κυριακής 3 Ιουλίου 2016

a5Ὅσοι ἁμάρτησαν

χωρὶς τὸν νόμον,

χωρὶς τὸν νόμον

καὶ θὰ ἀπολεσθοῦν,

καὶ ὅσοι ἁμάρτησαν

ἐνῷ ἦσαν ὑπὸ τὸν νόμον

θὰ κριθοῦν μὲ τὸν νόμον.

 

Περισσότερα...

Η ώρα είναι...

Η προσευχή δεν είναι

μια λειτουργία μηχανική,

αλλά μια συνάντηση

με τον Θεό

μια συνομιλία μαζί του.

Το video της εβδομάδος

Λιτανεία Αγίου Λουκά

Συμφερούπολη 2016

Στιγμιότυπα από τη λιτανεία της Λάρνακος του Αγίου Λουκά του ιατρού, το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 στη Συμφερούπολη της Κριμαίας.

Φωτογραφία από τα παλιά

kolonakiΚολωνάκι 1930: Οδός Πλουτάρχου.