16 Μαϊος 2022

Ὁ ἄνθρωπος. Ψυχή καί Σῶμα

CYXHΤου Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου

Τό κάθε ἄτομο θά πρέπει νά τό προσεγγίζει ὁ ἰατρός ὄχι μόνο ἀπό πλευρᾶς βιολογικῆς (καθαρῶς σωματικῆς) ἀλλἀ καί ἀπό πλευρᾶς ψυχολογικῆς καί ψυχοκοινωνικῆς.


Ἡ προσέγγιση αὐτή λέγεται «ὁλιστική» ἤ «βιο-ψυχο-κοινωνική» καί θεωρεῖται ἡ πλέον ἁρμόζουσα ἀντιμετώπιση τοῦ ἀσθενοῦς ἐκ μέρους τοῦ ἰατροῦ.

Ἄριστο μέσο προσέγγισης καί ἀναντικατάστατο μέχρι σήμερα εἶναι ἡ «ἐπικοινωνία». Αὐτή
παρέχει στόν θεράποντα ἰατρό ἕνα σύνθετο ἔργο, διαγνωστικό καί θεραπευτικό. Χρειάζεται ὅμως χρόνο, ἐπιμονή καί ἀγάπη, ἄγνωστα πράγματα στόν σύγχρονο τρόπο ζωῆς.

Καί γιά τόν μή ἰατρό ἡ «ἐπικοινωνία» εἶναι ἡ μεγίστη προσφορά πρός τόν συνάνθρωπό του. Εἶναι αὐτή πού λείπει ἀπό τίς διανθρώπινες σχέσεις καί ὅσο περνᾶ ὁ καιρός τόσο καθίσταται καί πλέον δυσεύρετη. Εἶναι αὐτή πού ἔχει ἀνάγκη κατά μέγιστο λόγο τώρα ὁ ἀδελφός μας εἴτε βρίσκεται στό κρεββάτι τοῦ πόνου εἴτε σέ ἀκραία οἰκονομική δυσχέρεια εἴτε διάγει ἀκόμη καί τόν συνήθη βίον ἀλλά ἐπηρεάζεται μελαγχολικά ἀπό τό ἐποχιακό ἤ τό ἡλικιακό του Φθινόπωρο.

 

Η ώρα είναι...

Η προσευχή δεν είναι

μια λειτουργία μηχανική,

αλλά μια συνάντηση

με τον Θεό

μια συνομιλία μαζί του.

Το video της εβδομάδος

Λιτανεία Αγίου Λουκά

Συμφερούπολη 2016

Στιγμιότυπα από τη λιτανεία της Λάρνακος του Αγίου Λουκά του ιατρού, το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 στη Συμφερούπολη της Κριμαίας.

Φωτογραφία από τα παλιά

kolonakiΚολωνάκι 1930: Οδός Πλουτάρχου.