Σεμινάριο Ὀρθοδόξου Πίστεως

Τήν Κυριακή, 19η Ὀκτωβρίου 2014ἀπό 11:30’ ἕως 13:00’ καί στά πλαίσια τοῦ Σεμιναρίου Ὀρθοδόξου Πίστεως, τό ὁποῖο πραγματοποιεῖται στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, (ὁδός Ἀποστόλου Παύλου 10), θά μιλήσει ὁ Θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος, μέ θέμα: Σχέση Δημοκρατίας καί Ὀρθοδοξίας.