Πρώτες Βοήθειες

b6

Γενικές

οδηγίες...

Ερρίπης Κωνσταντίνος

– Να προσφέρουμε εκείνα που γνωρίζουμε μόνο, άλλως μπορεί να προκαλέσουμε  μεγαλύτερο κακό. Αυτό δεν σημαίνει πάντως, ότι δεν θα πρέπει να αυτοσχεδιάζουμε αλλά βέβαια με υπευθυνότητα.
– Να εστιάζουμε στο πρόβλημα με ψυχραιμία και ταχύτητα
– Να φροντίζουμε να ειδοποιούνται οι οικείοι του ασθενούς, και μάλιστα από σοβαρό άτομο, για να μη τους αναστατώσει.
– Να ειδοποιούμε άμεσα ασθενοφόρο (εάν βέβαια το κρίνουμε σκόπιμο)
– Να απομακρύνουμε από τον ασθενή το πλήθος των περιέργων από πάνω του
– Να κρατάμε όμως ένα δύο που κρίνουμε, ότι μπορούν να μας βοηθήσουν. Εδώ δεν χρειάζονται εγωισμοί. Η πείρα έχει αποδείξει, ότι ένας μόνος του δεν επαρκεί σε δύσκολες καταστάσεις
– Σε περίπτωση μεταφοράς του ασθενούς με ασθενοφόρο, θα πρέπει κάποιος να τον συνοδεύει. Αυτό τον ενισχύει αφάνταστα ψυχολογικά αλλά και τον εξυπηρετεί σωματικά.
Ο συνοδός τότε μόνο θα πρέπει να αποχωρεί, όταν θα φθάνουν οι οικείοι του
– Εάν είσαι ιατρός ή το επάγγελμά σου είναι παραϊατρικό (ελλείψει ιατρού), τότε θα έχεις εσύ τον πλήρη έλεγχο και δεν θα πρέπει να περισπάται η προσοχή σου από τις γνώμες των μη ειδικών

Ε ι δ ι κ ά   σ τ ο ν   α σ θ ε ν ή
– Πρώτη μας ενέργεια να τον ξαπλώσουμε ή να τον τακτοποιήσουμε σε άνετη θέση ανάλογα με το πρόβλημά του
– Να τον σκεπάσουμε, εάν ο καιρός δεν είναι θερμός, και να τον καλύψουμε και από το κάτω μέρος που έρχεται σε επαφή με το έδαφος (αυτό συνήθως το ξεχνάμε)
– Να τον καθησυχάσουμε, ότι δεν συμβαίνει κάτι το τραγικό και ότι θα επικοινωνήσουμε με τους οικείους του
– Να μη του επιτρέψουμε (με λεπτό βέβαια τρόπο) να δει το τραύμα του, εάν είναι σοβαρό και πρόκειτι να τον επηρεάσει ψυχολογικά. Αντίθετα, εάν είναι κάτι απλό και τον έχει θορυβήσει, υποχρεούμεθα να τον πείσουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα επιδεικνύοντάς του το πάσχον μέρος
– Να τον ρωτήσουμε εάν έφαγε το πρωί (μήπως είναι λιποθυμία από δίαιτα)
– Να πληροφορηθούμε, εάν κοιμήθηκε το βράδυ (ξενὐχτι σε κέντρο, βραδυνή βάρδια στην εργασία του, κλπ).

Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ μ έ ν ε ς   κ α ι   β α σ ι κ έ ς   ε ρ ω τ ή σ ε ι ς :
Πώς το έπαθε, εάν το έχει ξαναπάθει, εάν πάσχει από σάκχαρο, υπέρταση ή άλλη γνωστή νόσο, εάν χτύπησε, κλπ.
Εάν παίρνει φάρμακα (μήπως δεν πήρε το φάρμακό του, ώστε να τρέξουμε στο φαρμακείο να του το φέρουμε)
Εάν πέρασε καμμία στεναχώρια (Τα ψυχολογικά αίτια υποδύονται … πάσαν νόσον)
– Εάν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του ή οι απαντήσεις του είναι ασαφείς (συγχυτικά φαινόμενα), τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να ψάξουμε στα ενδύματά του (παρουσία άλλων) για να βρούμε στοιχεία του, τηλέφωνα, κλπ.
-Σε τέτοια άτομα θα πρέπει να εξετάζουμε, εάν φέρουν τεχνητές οδοντοστοιχίες και να τις αφαιρούμε. Μπορεί να καταστούν αιτία πνιγμού των
– Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και σε μικρά παιδιά, μήπως έχουν στο στόμα τους ξένα σώματα ή μεγάλα κομμάτια τροφής.
– Οι ερωτήσεις θα πρέπει να γίνονται κατά το δυνατόν χαμηλόφωνα, ώστε να μην ικανοποιούν την περιέργεια των λοιπών παρόντων
– Οι πολύ ειδικές ερωτήσεις που τυχόν μπορεί να θίξουν τον ασθενή, θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, εάν κρίνουμε ότι χρειάζονται, αλλά με τον δέοντα τρόπο (π.χ εάν κάποια κοπέλλα είναι έγκυος, εάν κάποιος ήπιε οινοπνευματώδη ποτά, εάν είναι επιληπτικός, κλπ)

Ε π ι σ κ ό π η σ η .   Σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η ς   έ λ ε γ χ ο ς
– Εάν έχει αιμορραγία, αιματώματα, μώλωπες, κλπ.
– Εάν έχει παθολογικό εξάνθημα
– Εάν το δέρμα του είναι λουσμένο στον ιδρώτα. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να του δώσουμε οπωσδήποτε υγρά.
– Εάν ο σφυγμός του είναι ταχύς και εάν η αναπνοή του είναι ταχεία ή παρουσιάζει δύσπνοια
– Εάν πονάει πολύ σε κάποιο σημείο του σώματός του (μήπως έχει κάταγμα)
– Θα τον εξετάσουμε, εάν βλέπει καλά, εάν ακούει, εάν μιλάει σωστά (μήπως πρόκειται για ήπιο εγκεφαλικό επεισόδιο)

Υ π ο ψ ί α   ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή ς   ε ν έ ρ γ ε ι α ς
Εάν το άτομο φέρει κακώσεις, είτε αυτό είναι μικρό παιδί είτε γυναίκα,  και οι δικαιολογίες του δεν μας ικανοποιούν, τότε:
Ίσως πρόκειται περί βιαιοπραγίας (σωματικής κακοποίησης), την οποία φοβάται το θύμα να την καταγγείλει στις αρχές.
Σε αυτή την περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τις υπεύθυνες αρχές χωρίς να έχουμε σοβαρά πειστήρια. Τέτοια συνήθως σπάνια υπάρχουν με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν δίπλα μας οι συνάνθρωποί μας και να μένουν αβοήθητοι.