26 Σεπτεμβρίου 2023

Πρώτες Βοήθειες

b3Κρανιοεγκεφαλικές

Κακώσεις.

 

 

Ερρίπης Κωνσταντίνος

Παρά την τεχνολογική πρόοδο οι κακώσεις αυτές έχουν αυξηθεί λόγω των τροχαίων ατυχημάτων.

Δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι   σ ε   κ α κ ώ σ ε ι ς :
– Των Μαλακών μορίων (δέρμα προσώπου, τριχωτό κεφαλής, μυς, απονευρώσεις)
– Των Οστών (συνήθως κατάγματα της σιαγόνας ή του θόλου του κρανίου.)
– Του Εγκεφάλου

Κ α κ ώ σ ε ι ς   Μ α λ α κ ώ ν   Μ ο ρ ί ω ν
– Επειδή η κεφαλή έχει μεγάλη αγγειοβρίθεια, γι’ αυτό τα τραύματα σε αυτή την περιοχή αιμαρραγούν πολύ και χρειάζονται ισχυρή πίεση για να σταματήσει το αίμα. Αρκεί εδώ να τοποθετηθεί μία άσηπτη γάζα και ένας επίδεσμος.
– Το μειονέκτημα αυτό αντιρροπείται με το ότι δεν μολύνονται εύκολα.
– Εάν η αιμορραγία επιμένει, τότε χρειάζεται επίσκεψη σε ιατρό για να τοποθετηθούν ράμματα. Προσοχή εδώ, εάν οι ραφές αφορούν την περιοχή του προσώπου, θα πρέπει να γίνουν με μεγάλη επιδεξιότητα για αισθητικούς λόγους.
– Εάν δεν υπάρχει αιμορραγία αλλά πρόκειται περί απλής θλάσης, τότε:
Στην περιοχή του τριχωτού της κεφαλής παρουσιάζεται η κάκωση υπό μορφήν διογκώσεως (καρούμπαλο) εξαλείφεται δε βαθμιαία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να την πιέσουμε πολύ ούτε και να απογοητευόμαστε, επειδή αργεί να αποκατασταθεί.
Στην περιοχή του προσώπου παρουσιάζεται ως εκχύμωση. Στην αρχή έχει χρώμα μελανό, το οποίο με την πάροδο του χρόνου μεταπίπτει σε πρασινοκίτρινο και τέλος εξαφανίζεται.
Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται χρόνος (αρκετές ημέρες), γι’ αυτό και δεν πρέπει να αδημονούμε.

Κ α κ ώ σ ε ι ς   Ο σ τ ώ ν  –  Κ α τ ά γ μ α τ α
Αυτά δεν πρέπει να τα πειράζουμε ούτε καν να τα καθαρίζουμε. Υπάρχει φόβος να προκαλέσουμε μεγαλύτερη ζημιά. Επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση μιας απλής γάζας και η ελαφρά επίδεση.
Καλούμε πάντοτε νοσοκομειακό για εισαγωγή σε νοσοκομείο.

Κ α κ ώ σ ε ι ς   ε γ κ ε φ ά λ ο υ   ( Ε γ κ ε φ α λ ι κ ή   Δ ι ά σ ε ι σ η )
Συμπτώματα:
Ήπιες κακώσεις:
Ζάλη, τάση προς έμετο, ίσως μικρή απώλεια της συνείδησης.
Όλα αυτά διαρκούν λίγες ημέρες και περνούν με την κατάκλιση.
Βαριές κακώσεις:
Αιμορραγία από τη μύτη και το αυτί. Εκχυμώσεις στα βλέφαρα και στους βολβούς των οφθαλμών. Μικρός και συχνός σφυγμός. Κόρες των ματιών διεσταλμένες ή ανισοκορία (η μία κόρη μεγαλύτερη από την άλλη). Ημιπληγικά φαινόμενα. Κώμα.

Θεραπεία:
– Κατάκλιση του τραυματία και σκέπασμα με ρούχα.
– Τοποθετήση ενός – δύο μαξιλαριών κάτω από το κεφάλι του, ώστε να περιορίσουμε τον κίνδυνο της εγκεφαλικής αιμορραγίας.
– Στρίψημο της κεφαλής του στο πλάϊ, για να αποφύγουμε πιθανή εισρόφηση στους πνεύμονες από εμέτους.
– Καθάρισμα της μύτης και του στόματος από τα ξένα σώματα.
– Αφαίρεση της ξένης οδοντοστοιχίας (εάν φοράει τέτοια).
– Χαλάρωση λαιμοδέτη, στηθόδεσμου, κορσέ, ζώνης, κλπ.
– Αποφεύγουμε να συζητάμε με τον τραυματία και απλώς τον καθησυχάζουμε.

Προσοχή:
Όλες οι κινήσεις επιτρέπονται με την προϋπόθεση να μην υπάρχει κάταγμα στους σπονδύλους του αυχένα (για τη διάγνωση αυτή βλέπε κεφάλαιο «Κακώσεις Σπ. Στήλης»)

Σ η μ α ν τ ι κ έ ς   Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς .
– Είναι ολέθριο λάθος να μή φοράει κράνος ο μοτοσυκλετιστής
– Από τότε που εφαρμόσθηκε ο νόμος, ο οποίος υποχρεώνει τους μοτοσυκλετιστές να φορούν κράνος, μειώθηκε η θνητότητα των τροχαίων ατυχημάτων από δίκυκλα στο 50 – 60%!
– Το κράτος φέρει μεγάλη ευθύνη που μυωπάζει και δεν επιβάλλει την αυστηρή τήρηση αυτού του νόμου
– Εγκληματικό λαθος και αφελής παράκαμψη του νόμου είναι η συνήθεια να κρατάει στο χέρι του ο οδηγός του δικύκλου το κράνος και ταυτόχρονα να οδηγεί. Αφενός μεν δεν τον προφυλάσσει από τον κίνδυνο αφετέρου δε του προκαλεί μείζονα προβλήματα και στην οδήγηση.

Πηγή 

 

Η ώρα είναι...

Η προσευχή δεν είναι

μια λειτουργία μηχανική,

αλλά μια συνάντηση

με τον Θεό

μια συνομιλία μαζί του.

Το video της εβδομάδος

Λιτανεία Αγίου Λουκά

Συμφερούπολη 2016

Στιγμιότυπα από τη λιτανεία της Λάρνακος του Αγίου Λουκά του ιατρού, το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 στη Συμφερούπολη της Κριμαίας.

Φωτογραφία από τα παλιά

kolonakiΚολωνάκι 1930: Οδός Πλουτάρχου.