Το αγόρι που δεν εκτιμούσε τον Πατέρα του (video)

 

Ο Σεβασμός είναι μεγάλη αρετή, ο σεβασμός είναι δώρο στον άλλο... Ο Σεβασμός είναι το χαρακτηριστικό εκείνων των ανθρώπων που έχουν Φως στη καρδιά τους, και θείο έρωτα στη ψυχή τους. Όμως ο σεβασμός στο Πατέρα προϋποθέτει να έχουμε ψυχή και καρδιά με ειρήνη, με ελπίδα, με αγάπη!!!