Μια προσπάθεια νηπτικής – φιλοκαλικής προσέγγισης του Internet (video)

 O Πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Κόμα στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής.