Η εποχή των νέων τεχνολογικών μέσων και οι προκλήσεις της (video)

 Ο Πρωτοπρ. Δαυὶδ Σαρασανίτζε στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής.