Εικονική πραγματικότητα και η πραγματικότητα της αρετής: Ηθική των σχέσεων που βασίζονται στο διαδίκτυο υπό το πρίσμα της διδασκαλίας του Αγ. Μαξίμου του Ομολογητή για το πρόσωπο και τους λόγους των όντων (video)

Ο Πρωτοπρ. Πάτρικ Ὁ Γκρέιντι στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής.