Απευθυνόμενοι προς τους εκτός εκκλησίας: παγίδες, προβλήματα και πιθανές λύσεις. Η εμπειρία της ιεραποστολικής ιστοσελίδας “Pravmir” (video)

Η Δρ. Ἄννα Ντανίλοβα στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής.