Όταν το διαδίκτυο εισχωρεί απειλητικά στις συντροφικές σχέσεις (video)

Ο Δρ. Δημήτριος Καραγιάννης στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής.