Ψηφιακά Μέσα και Υψηλή Αποστολή. Μπορούν να συνεργασθούν; (video)

Ο Πρωτοπρ. Χριστόφορος Μητρόπουλος στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής.