05 Δεκεμβρίου 2022

Άλλο ισοτιμία και σεβασμός της ετερότητας και άλλο χυλός και λάσπη

b1Η ετερότητα

προϋποθέτει

διαφοροποίηση

η δε διαφοροποίηση

είναι προϊόν

εξέλιξης.

 

Ερρίπης Κωνσταντίνος

Τα δύο φύλα στον άνθρωπο είναι προϊόν εξέλιξης. Τούτο συνάδει προς τις θρησκευτικές πεποιθήσεις (ο άνδρας πλάσθηκε πρώτος και ακολούθησε η δημιουργία της γυναίκας) αλλά και προς τα επιστημονικά δεδομένα (θεωρία της εξέλιξης).

Η φορά του ανύσματος της εξέλιξης είναι πάντοτε από το ένα προς τα πολλά και από τα απλά προς τα σύνθετα. Όσον αφορά στην οργανική ύλη η κατεύθυνση είναι πάντοτε από το κύτταρο προς τους φυτικούς ή ζωικούς οργανισμούς.

 

Οποιαδήποτε διαφορετικότητα ή παραλλαγή σε σχέση με την αυθεντική μορφή του άρρενος και θήλεος αποτελεί ατέλεια της φύσης και εκτροπή της πορείας της από την οδό της εντελέχειας, την οποία υπηρετεί. Η εκτροπή αυτή δέον να θεωρηθεί σε οργανικό και μόνο επίπεδο (κάτι αντίστοιχο με την διαμαρτία περί την διάλαση) και όχι σε οντολογικό.

Οι συνάνθρωποί μας που εκφράζουν τις μορφές αυτές είναι ισότιμοι κατά πάντα με εμάς, αξιοσέβαστοι και δικαιούνται ίσης μεταχείρησης σε όλα.

Δεν είναι όμως δυνατόν να θεωρηθούν ως πρότυπα και σημεία αναφοράς στην κοινωνία.

 

Η   τ ά σ η   γ ι α   κ α τ α λ υ τ ι κ ή   ι σ ο π έ δ ω σ η
Οι εκάστοτε ισχυροί της γης δεν θέλουν ισότιμους αντιπάλους, δεν επιθυμούν ανθρώπους με ισχυρή προσωπικότητα, διαφοροποιημένους από τους πολλούς. Μισούν τους διανοουμένους, τους ιδεολόγους, τους ηγέτες, τους ανθρώπους της θυσίας, αυτούς που προηγούνται της εποχής των, αυτούς που κρίνουν από απόσταση και από ψηλά τις τρέχουσες καταστάσεις.

Οι ισχυροί της γης αρέσκονται στο να κατευθύνουν τους πολλούς προς τον αγελαίο βίο, προς την ομογενοποίηση, προς την τάση για άκριτο μιμητισμό.

Ποδηγετούν τους λαούς  στην άχρωμη λεωφόρο της ισοπέδωσης των πάντων. Εκεί που δεν διακρίνει κανείς το ωραίο από το άσχημο, το ηθικό από το ανήθικο, το φυσιολογικό από το αφύσικο, το αρεστό και ανεκτό στους πολλούς από το προκλητικό, το θεάρεστο από το βλάσφημο.

Καταλύουν την έννοια των φύλων. Μετά την έντονη και ακραία προβολή της ομοφυλοφιλίας προωθούν καταστάσεις που αρνούνται την διαφορετικότητα των φύλων.

 

Και συγκεκριμμένα:

Η   α ν ό σ ι α   π ρ α κ τ ι κ ή
Στον Καναδά:
«Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις γονέων που αρνούνται να δηλώσουν το φύλο του παιδιού τους κατά την γέννηση, για να μη προκαθορίσουν τις επιλογές του»!

Στην Μ. Βρετανία;
«Βουλευτές προτείνουν να θεσπιστεί η δυνατότητα για κάθε άτομο άνω των 16 ετών να επιλέγει το φύλο του, αλλάζοντας ακόμη και το φύλο που έχει δηλωθεί κατά τη γέννησή του, χωρίς να απαιτείται ιατρική γνωμοδότηση.

Στον Λευκό Οίκο:
«Φτιάχτηκαν τουαλέτες χωρίς έμφυλο προσδιορισμό».

Στη Σουηδία:
«Λειτουργούν ήδη πέντε νηπιαγωγεία που δοκιμάζουν ουδέτερες ως προς το φύλο στρατηγικές».

Το Αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης:
«Ενσωμάτωσε τον προσδιορισμό «Μx» δίπλα στα συμβατικά «Mr» και «Ms», επιδιώκοντας ένα συμβολικό άνοιγμα της γλώσσας στη νέα ροπή αποποίησης των έμφυλων διχοτομήσεων».

(στοιχεία από το περ. «ΒΗΜΑgazino» 1/5/2016  σελ. 40-44)

Πηγή

 

Η ώρα είναι...

Η προσευχή δεν είναι

μια λειτουργία μηχανική,

αλλά μια συνάντηση

με τον Θεό

μια συνομιλία μαζί του.

Το video της εβδομάδος

Λιτανεία Αγίου Λουκά

Συμφερούπολη 2016

Στιγμιότυπα από τη λιτανεία της Λάρνακος του Αγίου Λουκά του ιατρού, το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 στη Συμφερούπολη της Κριμαίας.

Φωτογραφία από τα παλιά

kolonakiΚολωνάκι 1930: Οδός Πλουτάρχου.