Πανορθόδοξα Διαδικτυακά Προγράμματα Σπουδών (video)

Ο Πρωτοπρ. Μιχαὴλ Ἠλίας Νατζὶμ στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιακών Μέσων και Ορθόδοξης Ποιμαντικής.