Σοφό παιδί ή απλά ευτυχισμένο;

b1Σκοπός του σχολείου

δεν είναι

-δεν πρέπει να είναι-

το σοφό παιδί,

αλλά το ευτυχισμένο

παιδί.

 

Θ. Κάστανος, 1888-1932, Παιδαγωγός

Σκοπός του σχολείου δεν είναι -δεν πρέπει να είναι- το σοφό παιδί, αλλά το ευτυχισμένο παιδί.

Κι αυτό το παιδί μόνο μέσα σε ένα δραστήριο κι όχι σκυθρωπό σχολείο μπορεί να ολοκληρωθεί.

Η αξία του ανθρώπου δεν βρίσκεται στις γνώσεις, αλλά στην ισχυρή βούληση, στην ολοκληρωμένη προσωπικότητα, στην πνευματική καλλιέργεια, στη δημιουργία πλούσιας συναισθηματικής ζωής, στη μέθεξή του στην κοινωνική ζωή.

Πηγή