Εκκλησιαστικές Ειδήσεις

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ    9.00 μ.μ. - 0.30 π.μ.

Κυριακή  14  Αυγούστου  2016       10.00 μ.μ. - 1.30 π.μ.

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

a2

------------------------------------------------------------------------------------

a2 

------------------------------------------------------------------------------------

 

 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΥΠΝΙΩΝ

10.00 μ.μ. - 1.30 π.μ.

 

Κυριακή  14  Αυγούστου  2016       10.00 μ.μ. - 1.30 π.μ.

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου