26 Σεπτεμβρίου 2023

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Αυγούστου 2016 -Η´ Ματθαίου

a3Δὲν ὑπάρχει λόγος

νὰ φύγουν,

δῶστε τους ἐσεῖς

νὰ φᾶνε.

 

Περισσότερα...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Αυγούστου 2016 -Ζ´ Ματθαίου

a1῾Ο ᾿Ιησοῦς περιόδευε σ᾿ ὅλες

τὶς πόλεις καὶ στὰ χωριά,

δίδασκε στὶς συναγωγές τους,

κήρυττε τὸ χαρμόσυνο μήνυμα

γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ

καὶ γιάτρευε κάθε ἀσθένεια

καὶ κάθε ἀδυναμία στὸν λαό.

 

Περισσότερα...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Ιουλίου 2016 -ΣΤ´ Ματθαίου

a1Θάρρος,

παιδί μου,

σοῦ συγχωρήθηκαν

οἱ ἁμαρτίες σου.

 

Περισσότερα...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Ιουλίου 2016 - Ε´ Ματθαίου

a1«Πηγαίνετε».

Αὐτοὶ βγῆκαν καὶ πῆγαν

στὸ κοπάδι τῶν χοίρων.

Καὶ ὅλο τὸ κοπάδι ὅρμησε

καὶ γκρεμίστηκε στὴ λίμνη

καὶ πνίγηκαν μέσα στὰ νερά.

 

Περισσότερα...

Ακτινοβόλες τροχιές

a3Ο Χριστός παρομοιάζει τους μαθητές Του

με φως του κόσμου,

με πόλη κτισμένη πάνω σε βουνό

που φαίνεται από παντού

και ακόμα με λυχνάρι

που καίει επάνω

στο λυχνοστάτη.

 

Περισσότερα...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Ιουλίου 2016 - Των 630 Θεοφόρων Πατέρων

a2Σεῖς εἶσθε τὸ φῶς τοῦ κόσμου· 

δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κρυφθῇ πόλις,

ποὺ βρίσκεται ἐπάνω σὲ ἕνα βουνό.

Οὔτε ἀνάβουν λυχνάρι καὶ τὸ τοποθετοῦν

κάτω ἀπὸ τὸ μόδι,

ἀλλὰ ἐπάνω εἰς τὸν λυχνοστάτην

καὶ ἔτσι λάμπει εἰς ὅλους,

ποὺ βρίσκονται εἰς τὸ σπίτι.

 

Περισσότερα...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 10 Ιουλίου 2016 - Γ´ Ματθαίου

a4Ζητᾶτε πρῶτα

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ

καὶ τὴν δικαιοσύνην του

καὶ τότε ὅλα αὐτὰ

θὰ σᾶς χορηγηθοῦν.

 

Περισσότερα...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Ιουλίου 2016

a6Ὁ Ἰησοῦς ἐγύριζε

ὁλόκληρη τὴν Γαλιλαίαν

καὶ ἐδίδασκε εἰς τὰς συναγωγάς των

καὶ ἐκήρυττε

τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας

καὶ ἐθεράπευε κάθε ἀσθένειαν

καὶ κάθε ἀδυναμίαν εἰς τὸν λαόν.

 

Περισσότερα...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Ιουνίου 2016 - Αγίων Πάντων

a2Καθέναν ποὺ θὰ μὲ ὁμολογήσῃ

ἐμπρὸς στοὺς ἀνθρώπους,

θὰ τὸν ὁμολογήσω καὶ ἐγὼ

ἐμπρὸς στὸν Πατέρα μου

τὸν οὐράνιον.

 

Περισσότερα...

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Ιουνίου 2016 - Της Πεντηκοστῆς

a1Ἐγὼ εἶμαι τὸ φῶς τοῦ κόσμου.

Ἐκεῖνος ποὺ μὲ ἀκολουθεῖ

δὲν θὰ περπατήσῃ

εἰς τὸ σκοτάδι

ἀλλὰ θὰ ἔχῃ

τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

 

Περισσότερα...

Η ώρα είναι...

Η προσευχή δεν είναι

μια λειτουργία μηχανική,

αλλά μια συνάντηση

με τον Θεό

μια συνομιλία μαζί του.

Το video της εβδομάδος

Λιτανεία Αγίου Λουκά

Συμφερούπολη 2016

Στιγμιότυπα από τη λιτανεία της Λάρνακος του Αγίου Λουκά του ιατρού, το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 στη Συμφερούπολη της Κριμαίας.

Φωτογραφία από τα παλιά

kolonakiΚολωνάκι 1930: Οδός Πλουτάρχου.