29 Μαϊος 2023

Το Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

a10Το Μήνυμα της Αγίας

και Μεγάλης Συνόδου

της Ορθοδόξου Εκκλησίας

προς τον Ορθόδοξο λαό

και κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως

 

Περισσότερα...

Τελικό κείμενο: Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο

a7Ἡ συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης,

τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας,

τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης

μεταξύ τῶν λαῶν,

καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν

καί λοιπῶν διακρίσεων.

 

Περισσότερα...

Τελικό κείμενο: ''Η Ορθόδοξος Διασπορά''

a9Διεπιστώθη ὅτι ἀποτελεῖ κοινήν βούλησιν

πασῶν τῶν ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,

ὅπως ἐπιλυθῇ τό ζήτημα τῆς Ὀρθοδόξου

Διασπορᾶς τό ταχύτερον δυνατόν καί ὅπως

ὀργανωθῇ αὕτη κατά τρόπον σύμφωνον

πρός τήν ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν καί

τήν κανονικήν παράδοσιν καί πρᾶξιν

τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

 

Περισσότερα...

Τελικό κείμενο: ''Το Αυτόνομον και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού''

a8Ὁ θεσμός τοῦ Αὐτονόμου ἐκφράζει

κατά κανονικόν τρόπον τό καθεστώς

τῆς σχετικῆς ἤ μερικῆς ἀνεξαρτησίας

ἑνός συγκεκριμένου ἐκκλησιαστικοῦ τμήματος

ἐκ τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας

τῆς Aὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας,

εἰς τήν ὁποίαν κανονικῶς ἀναφέρεται.

 

Περισσότερα...

Τελικό κείμενο: Το μυστήριον του γάμου και τα κωλύματα αυτού

a6Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διδάσκει

τήν ἱερότητα τοῦ γάμου

ὡς μίαν θεμελιώδη καί

ἀδιαμφισβήτητον διδασκαλίαν

τῆς Ἐκκλησίας.

 

Περισσότερα...

Τελικό κείμενο: Η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον

a5Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπαρεγκλίτως

στοιχοῦσα εἴς τε τά ἀποστολικά θεσπίσματα

καί τούς συνοδικούς κανόνας

καί εἰς τήν καθ’ ὅλου πατερικήν παράδοσιν,

διεκήρυξε πάντοτε τήν ὑψίστην

ἀξίαν τῆς νηστείας

διά τόν πνευματικόν βίον τοῦ ἀνθρώπου

καί τήν σωτηρίαν αὐτοῦ.

 

Περισσότερα...

Tελικό κείμενο: Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον

a4Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεμελιοῖ

τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας

ἐπί τοῦ γεγονότος τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς

ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

καί ἐπί τῆς κοινωνίας ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι

καί τοῖς μυστηρίοις.

 

Περισσότερα...

Μηνύματα παιδείας από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

a1Όσοι ομιλούν κατά των Αρχαίων Ελληνικών

ας ρωτήσουν για την αξία τους

τον Μητρ. Κένυας Μακάριο, που διδάσκει

την ελληνική γλώσσα με πολυτονικό

σε Αφρικανούς Ορθοδόξους,

και τον Σέρβο Επίσκοπο Μπάτσκας Ειρηναίο,

που διδάσκει τα Αρχαία Ελληνικά

στη Θεολογική Σχολή Βελιγραδίου.

 

Περισσότερα...

Η Βενετία ως μια πνευματική μητρόπολη του νέου Ελληνισμού

b3«…Στην αιθέρια κατοικία,

κοίτα, προβαίνει,

νέο φαινόμενο

που αχτινοβολεί λαμπρά,

πλούσια η ίδια

σά τον ήλιο εμπνέει

στο νού θαυμασμό

εκστατικό…»

 

Περισσότερα...

Οι άγιοι και η ευπερίστατος αμαρτία

b3Η αγιότητα

θεωρείται

σταυρός.

Θεωρείται

επιλογή

των λίγων. 

 

Περισσότερα...

Η ώρα είναι...

Η προσευχή δεν είναι

μια λειτουργία μηχανική,

αλλά μια συνάντηση

με τον Θεό

μια συνομιλία μαζί του.

Το video της εβδομάδος

Λιτανεία Αγίου Λουκά

Συμφερούπολη 2016

Στιγμιότυπα από τη λιτανεία της Λάρνακος του Αγίου Λουκά του ιατρού, το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 στη Συμφερούπολη της Κριμαίας.

Φωτογραφία από τα παλιά

kolonakiΚολωνάκι 1930: Οδός Πλουτάρχου.